logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith

 Ffion Alun - Swyddog Maes Lleisiau Lleol

Ffion Alun - Swyddog Maes Lleisiau Lleol


Mae sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith yn gallu bod yn ddull effeithiol iawn o newid agweddau, ac o newid arferion o ran defnydd iaith yn y Trydydd Sector drwy ofyn:

Pam bod angen mynd i’r afael â’r Gymraeg?
Beth sydd angen ei wybod am y Gymraeg a’i siaradwyr?
Sut mae gweithredu mewn ffordd sy’n hwyluso defnydd o’r Gymraeg?


Fel arfer mae hyfforddiant yn digwydd fel rhan o broses ehangach o gryfhau'r Gymraeg o fewn mudiad 3ydd sector - o bosib drwy gyflwyno Cynllun Iaith. Gallwn ddarparu cyrsiau hanner diwrnod neu gyrsiau undydd.

Mae HYI yn cynnig cyfle i ystyried:

Agweddau at y Gymraeg
Arferion personol
Demograffeg / ffeithiau cyfoes, a dylanwad hanes
Iaith a grym
Ymddygiad ac anghenion pobl ddwyieithog
Cynyddu a normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg

Nid yw HYI yn:

X Gwrs dysgu Cymraeg
X Bwnc Gwleidyddol
X Sgwrs am y ‘pethe’
X Rhywbeth sy’n fwy addas i un gymuned ieithyddol nag i’r llall

Mae IAITH cyf., yr elusen sy'n gweinyddu cynllun Estyn Llaw, yn cynnig rhaglen eang o gyrsiau ar gyfer y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Mae'r rhaglen yn cael ei diweddaru'n gyson ac i'w gweld yma

Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration