logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

GwasanaethauO bryd i'w gilydd mae mudiadau gwirfoddol a chymunedol angen codi'r ffôn i ofyn cyngor ar fater penodol, ac weithiau mae angen cefnogaeth fwy dwys dros gyfnod hirach o amser ar fater mwy cymhleth. Beth bynnag yw'ch anghenion, cysylltwch ag Estyn Llaw i fanteisio ar y gefnogaeth arbenigol rydym yn cynnig mewn nifer eang o feysydd ieithyddol.

Rydym ar gael yn llythrennol i 'estyn llaw' i fudiadau bach a mawr o'r sector gwirfoddol a chymunedol, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, er mwyn eu cynorthwyo i ddatblygu eu defnydd o'r Gymraeg.

Mae'r cwestiynau 'cyson' yr ydym yn eu derbyn gan amlaf yn ymwneud â:

Hyfforddiant
Cynlluniau Iaith
Dylunio Dwyieithog
Dod o Hyd i Gyfieithydd a Gweithio Gyda Chyfieithydd
Trefnu Digwyddiadau Dwyieithog
Cynnal a Chadeirio Cyfarfodydd Dwyieithog
Recriwtio Staff / Gwirfoddolwyr Dwyieithog
Datblygu Gwefan Ddwyieithog
Technoleg Gwybodaeth a'r Gymraeg
Cynnal Awdit Sgiliau Iaith

Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration