logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Map o'r wefan


Comisiynydd Iaith
Manylion Comisiynydd y Gymraeg, corff annibynnol a grëwyd yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Cyhoeddiadau
Cyhoeddiadau

cyngor
Mae Estyn Llaw yn rhoi cyngor

Cysylltu
Manylion cysylltu ar gyfer Estyn Law

Deddf Iaith 1993 a 2011
Prif elfennau Ddeddfau'r Iaith Cymraeg 1993 a 2010

Dolenni
Dolenni perthnasol

esiamplau-cronfa

Estyn Llaw - Datblygu Dwyieithrwydd yn y Sector Gwirfoddol
Mae Estyn Llaw yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i fudiadau gwirfoddol a chymunedol i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, ac i annog gwirfoddoli ymhlith siaradwyr Cymraeg.

Gwasanaethau Estyn Llaw
Ein gwasanaethau yn cynnwys: Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith, cymorth gyda datblygu Cynlluniau Iaith, cyngor ac arweiniad.

Lleisiau Lleol - Conwy
Portffolio o brosiectau a weithredir gan CVSC ac a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr

Lleisiau Lleol Conwy
Portffolio o brosiectau dan ofal CVSC ac wedi ei noddi gan y Gronfa Loteri Fawr.

Gwybodaeth i Wirfoddolwyr
Mae Estyn Llaw yn gweithio i wella'r berthynas rhwng siaradwyr Cymraeg a mudiadau gwirfoddol.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith - Estyn Llaw
Gwybodaeth am sut mae sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith yn gallu bod yn ddulliau effeithiol iawn o newid agweddau, ac o newid arferion.

Lleisiau Lleol Conwy

Lleisiau Lleol Conwy

Llywodraeth Cymru
Strategaethau Iaith

Meini Prawf

Polisi a Deddfwriaeth
Deddfwriaeth yn ymwneud a'r iaith Gymraeg

Yr agenda Urddas, Iaith a Gofal

Polisi Preifatrwydd

Proses, Ymgeisio ac Amserlen

Prosiectau Lleisiau Lleol


22 tudalen
Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration