logo Estyn Llaw
Help / Cymorth
Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfieithiad awtomatig gan Google

News


Cronfa Ddatblygu 2012-13 (19-07-2012)

Cyhoeddi'r mudiadau sydd wedi bod yn llwyddiannus gyda cheisiadau am arian wrth Gronfa Ddatblygu'r Trydydd Sector

Mae'r mudiadau canlynol wedi bod yn llwyddiannus gyda cheisiadau am grant wrth Gronfa Ddatblygu'r Trydydd Sector, Estyn Llaw gyda'r bwriad o ddatblygu a hyrwyddo eu gwasanaethau dwyieithog:

SNAP Cymru
Mind Cymru
NSPCC
Cymdeithas y Deillion Caerdydd
Clybiau Ffermwyr Ifainc, Maesyfed

Llongyfarchiadau iddynt a phob lwc gyda'u prosiectau

mwy o newyddionDyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration