logo Estyn Llaw
Help / Cymorth
Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfieithiad awtomatig gan Google

News


Tirwedd Newydd: Y Gymraeg a'r Trydydd Sector (13-06-2012)

Seminar gan Estyn Llaw

Ar y 4ydd o Fai mi wnaeth Estyn Llaw gynnal seminar 'Tirwedd Newydd a'r Gymraeg'. Cafwyd cyflwyniadau gan Gareth Ioan, Prif Weithredwr Iaith: y ganolfan cynllunio iaith; Gethin Edwards, Swyddog Cyngor a Gwybodaeth Adran Trydydd Sector - Comisiynydd y Gymraeg; Enfys Williams, Bwrdd Iechyd Hywel Dda; Siwan Tomos, Rheolwr Cynllun Estyn Llaw yn trafod:

Mae'n fyd newydd ar y Gymraeg gyda sawl datblygiad cyffrous ar droed:
Deddfwriaeth newydd a sefydlu Comisiynydd y Gymraeg
'Iaith fyw: iaith byw' - Strategaeth y Gymraeg 2012-17
'Mwy na geiriau' - Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol dwyieithog.
Estyn Llaw ar ei newydd wedd.

Diolch i bawb fu'n bresenol ac i'r rhai a fu'n cyflwyno. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch: 0800 9177 969

mwy o newyddionDyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration