logo Estyn Llaw
Help / Cymorth
Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfieithiad awtomatig gan Google

News


Diwrnod magu hyder a datblygu sgiliau - 23.4.15 (06-05-2015)

Cynhaliwyd diwrnod gwerth chweil ym Mae Colwyn gydag unigolion o ledled Sir Conwy yn dod ynghyd i edrych ar sut i ddelio hefo problemau a sut i’w datrys.

Cynhaliwyd diwrnod gwerth chweil ym Mae Colwyn gydag unigolion o ledled Sir Conwy yn dod ynghyd i edrych ar sut i ddelio hefo problemau a sut i’w datrys. Trefnwyd y diwrnod gan Estyn Llaw a’r mudiadau eraill sydd yn rhan o bortffolio Lleisiau Lleol Conwy.

Cafwyd 3 sesiwn:

• datrys problemau
• casglu gwybodaeth
• negydu effeithiol

Creuwyd adnodd ddefnyddiol i arddangos ffyrdd o dorri problem fawr yn un llai, a sut i edrych ar bethau mewn ffordd wahanol er mwyn gwneud y sefyllfa yn haws. Cafwyd trafodaeth frwd a digon o hwyl.
Prif neges y diwrnod oedd bod angen taclo problemau yn hytrach na aros gan obeithio yr aiff i ffwrdd

mwy o newyddionDyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration