logo Estyn Llaw
Help / Cymorth
Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfieithiad awtomatig gan Google

News


Meddwl ‘Mlaen (29-01-2015)

Y Gymraeg a Iechyd Meddwl yn y Trydydd Sector.
Seminar i rannu arfer da a chynllunio


12/3/15, 9:30 - 1:00
Adeilad y Mwnt, CAVS - Caerfyrddin

Siaradwyr i gynnwys:

•Meri Huws - Comisiynydd y Gymraeg
•Sara Powys - Amser i Newid Cymru
•Swyddogion Estyn Llaw, IAITH: y ganolfan cynllunio iaith

Cyfle i glywed straeon gan y bobl sy'n cael eu heffeithio gan y ddarpariaeth, darganfod ymarfer dda, rhannu profiadau a thrafod cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Byddwn yn darapru cinio ar ôl y digwyddiad a chyfle i rwydweithio ar ddiwedd y seminar.

Pris: £30+TAW tan 16 Chwefror
£35+TAW ar ôl 16 Chwefror
(mae nifer y llefydd ar gyfer y digwydd yma yn gyfyngedig)

Cliciwch yma am ffurflen gofrestru a'i dychwelyd at

mwy o newyddionDyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration