logo Estyn Llaw
Help / Cymorth
Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfieithiad awtomatig gan Google

News


Lleisiau Lleol Conwy (24-05-2013)

Prosiect newydd pwysig a chyffrous gan Estyn Llaw.

Pwrpas y prosiect Urddas, Iaith a Gofal yw i weithio gyda darparwyr gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghonwy. Mae medru sicrhau gwasanaeth gofal yn y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg yn dod yn rhan fwyfwy pwysig o'r agenda Urddas a Gofal.

Nod y cynllun yw gweithio gyda chyrff er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o anghenion iaith pobl sydd yn derbyn gofal, gan eu cynorthwyo i gynyddu eu hymwybyddiaeth o ran iaith y defnyddiwr. Y bwriad yw i'w cynorthwyo i newid eu harferion gwaith wrth ddelio gyda defnyddwyr - yn enwedig y bobl hynny sydd yn fregus. Adnabyddir y pedwar grwp mwyaf bregus fel plant ifanc, pobl ag anableddau dysgu ac anghenion arbennig eraill, cleifion iechyd meddwl a phobl hyn.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda ni ar ymhol@estynllaw.org

mwy o newyddionDyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration