logo Estyn Llaw
Help / Cymorth
Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfieithiad awtomatig gan Google

News


Y Samariaid a'r Gymraeg (21-02-2013)

Ydych chi yn siaradwr Cymraeg sydd â phrofiad o wasanaeth y Samariaid y byddech yn barod i’w rannu, boed hynny’n ganmoliaeth neu’n gwyn?


Ydych chi yn siaradwr Cymraeg sydd â phrofiad o wasanaeth y Samariaid y byddech yn barod i’w rannu, boed hynny’n ganmoliaeth neu’n gwyn?

Mae Samariaid Cymru yn awyddus i glywed gennych ac maen nhw wedi comisiynu tîm o ymchwilwyr o Estyn Llaw i wneud y gwaith.

Yma yn Estyn Llaw rydyn ni’n awyddus i siarad â phobl sydd wedi cysylltu â’r Samariaid neu eu teuluoedd, a all ddweud wrthon ni sut brof...iad gawson nhw. A oedd hi’n hawdd derbyn gwasanaeth yn Gymraeg neu a oedd rhwystrau? Pa effaith gafodd hynny arnyn nhw? A oedden nhw’n fodlon â’r gwasanaeth, neu, a oes ganddyn nhw negeseuon am y ffordd y gellid gwella pethe?

I wybod mwy am yr ymchwil a sut i gymryd rhan, mae croeso mawr i ddarllenwyr gysylltu a Siwan Tomos o Estyn Llaw yn Iaith: Y Ganolfan Cynllunio Iaith ar 01239 711668 neu siwan.tomos@iaith.eu. Caiff pob cyswllt ei drin yn hollol gyfrinachol.

Edrychaf ymlaen yn fawr at glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb i gymryd rhan cyn dydd Gwener, Mawrth 8.

Yn gywir,

Siwan Tomos
Rheolwr Prosiect

mwy o newyddionDyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration