logo Estyn Llaw
Help / Cymorth

Newyddion

Rhowch hwb i’r Gymraeg yn eich sefydliad - 23.6.15

23/6/15 2-4pm Cartrefi Conwy, Cae Eithin, Abergele, Conwy, LL22 8LJ ... darllen mwy >

Diwrnod magu hyder a datblygu sgiliau - 23.4.15

Cynhaliwyd diwrnod gwerth chweil ym Mae Colwyn gydag unigolion o ledled Sir Conwy yn dod ynghyd i edrych ar sut i ddelio hefo problemau a sut i’w datrys. ... darllen mwy >

Meddwl ‘Mlaen

Y Gymraeg a Iechyd Meddwl yn y Trydydd Sector.
Seminar i rannu arfer da a chynllunio
... darllen mwy >

Beth yw Cynllun Estyn Llaw?


Sefydlwyd Cynllun Estyn Llaw yn 2000 a'r nod yw cynnig cefnogaeth ac arweiniad i fudiadau gwirfoddol a chymunedol i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, ac i annog gwirfoddoli ymhlith siaradwyr Cymraeg.

Mae Estyn Llaw yn gweithio gyda mudiadau bach a mawr ymhob cwr o Gymru. Mae’n cynnig gwasanaethau hyfforddiant a datblygu amrywiol i’r 3ydd sector er mwyn galluogi darparwyr gwasanaethau i allu gwneud hynny yn newis iaith y defnyddiwr.

Erbyn hyn mae mudiadau ymhob cwr o Gymru yn gweld y manteision o fedru cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg i'r cyhoedd yng Nghymru. Yn unol â’r pwyslais sydd gan y sector ar gydraddoldeb a gweithredu'n gynhwysol, maent yn gweithredu yn ieithyddol ac yn ddiwylliannol addas.

IAITH - y ganolfan cynllunio iaith sy'n gweinyddu'r cynllun o'r pencadlys yng Nghastell Newydd Emlyn.

Beth am ddilyn Estyn Llaw ar Trydar?

Dyluniad: Dafydd Jones     Datblygu a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration